fbpx

Prednosti DaaS virtuelizacije desktopa

Desktop-as-a-Service (DaaS) nije samo još jedna novotarija u svetu virtuelizacije desktopa. Ona trenutno predstavlja najsveobuhvatnije rešenje i sa tehničkog aspekta i sa gledišta finansija u pogledu premeštanja fizičke infrastrukture u cloud, i kao takva ima značajne prednosti u odnosu na dobro poznati VDI (virtual desktop infrastructure), a naročito nefleksibilne data centre. Prednosti su brojne, a ovde ćemo istaći samo one najupečataljivije i najisplativije zbog kojih mnoge kompanije, na skali od startapa do giganata, prelaze na desktop-kao-servis model virtuelizacije. 

Prestaje potreba za masovnošću hardvera

DaaS menja paradigmu kada je u pitanju rad na računarima u poslovnom okruženju. Iako su kompanije rigidne u napuštanju tradicionalnih data centara, izvesno je da će vremenom uvideti brojne dobrobite virtuelizacije desktopa. Desktop-kao-servis model virtuelizacije smanjuja potrebe za kancelarijama opskrbljenim ogromnom količinom hardvera i daje prednost mobilnim ofisima jer zaposleni više ne moraju biti vezani za lokalnu infrastrukturu. 

Takođe, brojne kompanije sve više dozvoljavaju pa čak i podstiču BYOD (bring your own devices) pristup, što će reći da zaposleni imaju priliku da koriste svoje lične uređaje na kojima se osećaju najkomfornije. Razlog za to je što sa DaaS platformom uređaji nisu u prvom planu već se sve bitne stvari odvijaju na strani provajdera usluge što omogućava eliminisanje skupih i zahtevnih hardvera.

Ne samo da nije bitno kako već ni gde

Fleksibilnost DaaS se ne odnosi samo na mogućnost izbora uređaja, odsustvo kabastih desktopa, izbegavanje ispreplitanih kablova već i eliminaciju bilo kakvih geografskih barijera u pogledu pristupa aplikacijama od strane zaposlenih. To u praksi znači da su stabilna internet konekcija i web brauzer koji podržava HTML5 jedini preduslovi da sa bilo kog mesta na svetu zaposleni pristupi svom virtuelnom radnom okruženju.

Jednostavna implementacija i korišćenje

Očigledna velika prednost DaaS u odnosu na VDI je brzina implementacije. VDI zahteva veliki utrošak vremena za podešavanje specijalizovanih servera, a neophodno je angažovati i VDI eksperte. Nasuprot, DaaS obezbeđuje instant pristup virtuelnim desktop aplikacijama pri čemu nema potrebe za specijalizacijom i naprednim obukama zaposlenih jer se sva kompleksnost odvija na strani provajdera. Jednostavan menadžment DaaS u odnosu na VDI ostavlja prostor za mnogo veći fokus na krajnje korisnike i njihove realne potrebe.

Ušteda na svim nivoima

Uvođenjem DaaS kompanija vrši preraspodelu troškova sa kapitalnih u operativne kojima je mnogo jednostavnije upravljati te se time smanjuje finansijski rizik. Štaviše, putanja IT-ja ide ka tome da se plaća samo ono što se potroši na mesečnom nivou. Dodatna povoljnost ovakvog modela je to što je izuzetno fleksibilan kada je skaliranje kompanije u pitanju budući da je u slučaju brzog rasta sve što je potrebno dati pristupe novim korisnicima, ma koliko ih bilo. 

Bezbednost i kontrola

Samo naizgled posmatrano, desktop kao servis i BYOD pristup deluju kao bezbednosno ranjiviji sistemi od tradicionalnih. U zavisnosti od podešavanja DaaS je kontrolabilniji jer podešavanjem određeni korisnici dobijaju pristup samo neophodnim aplikacijama. Sa druge strane čak i gubljenjem uređaja, podaci su bezbedni jer se tehnički nalaze u data centru provajdera a ne na samom uređaju. 

Ukoliko vas je zainteresovala kratka priča o DaaS, pozivamo vas da prisustvujete webinaru koji će mnogo detaljnije obraditi sve prednosti i funkcionalnosti ovog vida virtuelizacije desktopa i proći kroz njegove inženjerske i tehničke aspekte na konkretnom primeru Frame platforme. Webinar se održava 10. jula od 19 časova i potrebno je da se prethodno prijavite putem linka.