fbpx

Šta je hibridni cloud?

Hibridni cloud predstavlja kombinaciju lokalnog IT-ja (tradicionalna infrastuktura ili privatni cloud) i eksternih resursa i usluga javnih clouda (AWS, GCP, Azure) ili provajdera javnih clouda (CSP) ili SaaS (Software as a Service) provajdera. Dakle, hibridni cloud je izgrađen uparivanjem različitih clouda koji mogu uključivati i privatne i javne cloude kao i provajdere cloud usluga. U troslojnoj arhitekturi aplikacija korisnički interfejs može da bude na javnom cloudu, aplikacioni servis na privatnom cloudu dok su baze podataka lokalno. 

Upravljanje biznisom isključivo iz javnog clouda je opravdano za mnoge startape i kompanije koje ne žele da poseduju sopstvenu IT infrastrukturu. Međutim, inicijalna ušteda kapitalnih troškova umesto investiranja u privatne data centre se često ispostavi kao pogrešna strategija. U današnjem biznisu ušteda i efikasnost prvenstveno proizlaze iz mogućnosti povezivanja aplikacija sa računarskim resursima, bilo javnim, bilo privatnim. Stoga je tendencija kompanija, a naročito većih korporacija u pronalaženju balansa između lokalnog IT-ja i javnog clouda, uz korišćenje prednosti koje nude oba modela. Prema Enerprise Cloud Index istraživanju iz 2019. šest od sedam kompanija (oko 85%) smatra da je model hibridnog clouda idealan za poslovanje njihove kompanije.

Prednosti hibridnog clouda

 

Fleksibilnost i agilnost

Agilnost u poslovanju je verovatno najznačajnija prednost dobro isprojektovanog hibridnog clouda. U takvom okruženju postoji jednostavan pristup resursima koji podržavaju nove aplikacije, resursima za prilagođavanje projektima za razvoj i testiranje kao i resursima za brzo adresiranje nepredviđenih potreba. U idealnim okolnostima aplikacije se mogu premeštati između on-prem i cloud lokacija, a resursi se mogu koristiti sa više lokacija. 

Elastičnost

Mnoge industrije se suočavaju sa velikim razlikama u potražnji za resursima tokom godine. Na primer, u maloprodaju potražnja rapidno raste u periodu praznika, naročito novogodišnjih i božićnih. Implementacijom hibridne cloud strategije dobija se mogućnost elastične reakcije u slučaju naglih skokova u potrebama resursa. Na isti način i pojedine aplikacije imaju fluktuacije u potražnji. Takve aplikacije moraju da se pokreću u okruženju u kom mogu da uzimaju resurse kada je to potrebno i oslobode ih kada resursi više nisu potrebni, time smanjujući ukupne troškove.

Samouslužnost

Dobro dizajnirani hibridni cloud obezbeđuje korisnicima kao što su developeri i menadžeri da pristupe IT infrastrukturi i željenim servisima pomoću samouslužnog portala. Ova opcija smanjuje opterećenje koje trpi IT odeljenje kompanije budući da isključuje njegovu potrebu za posredovanjem.

Brža isporuka novih proizvoda i usluga

Hirbidni cloud doprinosi bržoj isporuci novih proizvoda i usluga eliminacijom barijera koje usporavaju poslovanje i development. Novi digitalni servisi su jednostavniji za stvaranje i primenu, a developeri i QA inženjeri imaju bolji pristup resursima u trenucima kada su im potrebni.

Kontrola troškova

Hibridni cloud omogućava da svaka aplikacija bude pokrenuta što efikasnije, usvajajući “plati koliko potrošiš” (pay as you go) model koji smanjuje kapitalne investiciije u infrastrukturu i data centre. Dizajniranje data centara prilagodljivim najvećim očekivanim upotrebama resursa pri kojima u većini vremena infrastruktura bude u neaktivnom stanju je loš izbor u poređenju sa dodavanjem neophodnih cloud resursa u situacijama kada je potrebno opslužiti najveće zahteve za resursima.

Izbegavanje zavisnosti od jednog dobavljača

Usvajanjem “cloud only” modela gotovo je nemoguće izbeći zavisnost od jednog ili dva dobavljača. U ovakvim situacijama migracija podataka iz clouda može biti skupa pa je potrebno biti vrlo oprezan pre nego što se podaci iz data centra premeste u cloud. Izbegavanje je moguće sprovesti tako što se najbitniji poslovni resursi kao što su baze podataka i bekapovi čuvaju lokalno, a isto se može učiniti i sa najznačajnijim aplikacijama.