fbpx

Šta je hiperkonvergirana infrastruktura?

U eri hibridnog clouda postojeća infrastruktura data centara više nije u stanju da odgovori na sve obimnije IT zahteve kao što to čini hiperkonvergirana infrastruktura. Tradicionalna troslojna infrastruktura je kompleksna, glomazna, bez adekvatne DevOps podrške i vrlo rigidna kada je u pitanju skaliranje. 

Tradicionalni data centri uglavnom se sastoje od nezavisnih serverskih komponenti, mrežnih komponenti kao i komponenti za skladištenje podataka. Vrlo često ovi sistemi potiču od različitih proizvođača i potrebno je da se usaglašavaju sa industrijskim standardima. Time organizacije mnogo vremena troše na testiranje kompatibilnosti i interoperabilnosti između komponenti različitih proizvođača u cilju kreiranja pouzdanog i robusnog sistema.

Nasuprot tradicionalnoj strukturi data centara, hiperkonvergirana infrastruktura (HCI) konvergira celokupan data centar stek. Kompleksna i skupa nasleđena infrastruktura na taj način biva zamenjena “ključ u ruke” platformom, industrijski standardizovanim x serverima koji omogućavaju kompanijama da nadograđuju svoju infrastrukturu u skladu sa svojim potrebama i svojom brzinom rasta.

Hiperkonvergirana struktura se sastoji iz dva nivoa: distribuiranog i upravljačkog nivoa.

Distribuirani nivo radi na klasteru računara koji pružaju usluge skladištenja, virtualizacije i umrežavanja gostujućih aplikacija, bilo da su one virtualne mašine ili kontejnerske aplikacije.

Upravljalčki nivo služi da se lakša administriraja HCI resursa sa jednog mesta i eliminiše potrebu za različitim menadžment rešenjima za servere, storage i virtualizaciju.

Gotovo sva HCI rešenja su stoprocentno softverski definisana, nezavisna od korisnikovog hardvera. Svaki HCI čvor na klasteru pokreće hipervizor, a kontrolne HCI funkcije rade kao zasebne virtuelne mašine na svakom čvoru stvarajući potpuno distribuiranu strukturu koja može da skalira resurse dodavajući nove čvorove.

Razlika u odnosu na konvergiranu infrastrukturu

Konvergirana infrastruktura (CI) je oblik upravljanja data centrima koji ujedinjuje komponente nasleđene infrastrukture u integrisan sistem. Danas sve više kompanija bira konvergiranu infrastrukturu jer shvataju da ne postoji razlog da i dalje poseduju i upravljaju sopstvenim hardverom. Za mnoge je uslužni model koji isporučuje konvergirana infrastruktura prihvatljiviji.

Кao korak od nasleđene, višeslojne infrastrukture, konvergirana infrastruktura nastoji da smanji složenost koja dolazi sa upravljanjem data centrima. Njegov dizajn eliminiše probleme sa nekompatibilnošću hardvera, a njegova lakoća razmeštanja privlačna je organizacijama koje moraju da podržavaju izvorne aplikacije u oblaku ili hibridnog ili on-prem oblaka.

Ono što je izuzetno bitno naglasiti i u čemu je najveća razlika između konvergirane i hiperkonvergirane infrastrukture je da konvergirana infrastruktura i dalje uključuje hardver, tj. ona tehnologiju izvorno pokreće na hardveru. S druge strane, hiperkonvergencija je potpuno softverski orijentisana platforma. Hiperkonvergovana infrastruktura (HCI) koristi inteligentni softver za kombinovanje servera i resursa za skladištenje zasnovane na x86 baziranom softveru. Ona zamenjuje komponente legacy infrastrukture, tj. odvojene servere, mreže za skladište i nizove podataka jednim jedinstvenim sistemom, stvarajući visoko skalabilni centar podataka.

Glavne prednosti koje nudi Nutanux hiperkonvergirana infrastruktura

Prednosti prelaska sa složene “legacy” infrastrukture na jednostavnost hiperkonvergencije uključuju niži TCO (Total Cost of Ownership), bolje performanse i veću produktivnost IT timova, konzistentan rad, te na kraju i manji fizički prostor neophodan za data centar.

Ključ u ruke platforma – Integrisani resursi servera, skladištenja, umrežavanja i virtuelizacije, zajedno sa mogućnostima upravljanja sistemom i operativnim sistemima.

Brz deploy – Infrastruktura se instalira za nekoliko minuta, tako da se IT timovi mogu fokusirati na one aplikacije i usluge koje pokreću poslovanje.

100% softverski orijentisan – Podržava širok izbor različitih hardverskih platformi – uključujući tri od četiri najpopularnije serverske platforme u svetu.

Superiorne performanse i otpornost – Nutanix hiperkonvergirani softver koji radi na svakom čvoru raspoređuje sve operativne funkcije u klasteru.

Vrhunska fleksibilnost – Jedan klaster može imati neograničene čvorove, pri čemu tipovi čvorova imaju različite količine prostora za skladištenje, CPU i memoriju, tako da je  moguće pokrenuti više radnih opterećenja uz maksimalnu efikasnost.

Premium platforma – Svaki hiperkonvergirani server (čvor) uključuje x86 hardver sa SSD diskovima i tradicionalnim HDD diskovima, zajedno sa Nutanix softverom.